تینرها

نمایش 1–6 از 9 نتیجه

...

محصول به لیست شما اضافه شد.

تینرها (Thinners) مایعات رقیق کننده هستند که برای رقیق کردن رنگ ها و لاک ها و همچنین پاک کردن وسایل رنگ آمیزی از باقیمانده رنگ مورد استفاده قرار می گیرند. تینرها بر اساس نوع حلال موجود در آن ها دسته بندی می شوند:

تینرهای معدنی (Mineral Spirits):

حاوی هیدروکربن های اشباع شده هستند.
برای رقیق کردن و پاک کردن رنگ های آلکیدی، اپوکسی و سایر رنگ های پایه روغنی استفاده می شوند.
کمترین میزان بو را در میان تینرها دارند.

تینرهای لاک (Lacquer Thinners):

شامل ترکیبات آلی فرار مانند استون، الکل و کتون ها هستند.

برای رقیق کردن و پاک کردن لاک ها و رنگ های سلولزی و نیتروسلولزی کاربرد دارند.

بوی تند و قابل اشتعال هستند.

تینرهای آروماتیک (Aromatic Thinners):

حاوی هیدروکربن های آروماتیک مانند تولوئن و زایلن هستند.

در رقیق کردن رنگ های اپوکسی و پلی اورتان استفاده می شوند.

بوی تندی دارند و برای سلامتی مضر هستند.

تینرهای آکریلیک:

برای رقیق کردن رنگ های آکریلیک و لاتکس کاربرد دارند.

معمولا ترکیبی از حلال های قطبی و غیرقطبی هستند.

بوی کمتر و سمیت پایین تری نسبت به انواع دیگر دارند.

انتخاب نوع تینر باید متناسب با نوع رنگ یا لاک مورد استفاده باشد. همچنین باید به نکات ایمنی مانند استفاده در محیط های باز و دور از شعله استفاده شوند.