برای ارتباط با رنگسازی شبرنگ با شماره زیر تماس حاصل نمایید :
۰۲۱۵۴۷۷۵ خط ویژه( سی خـــط )

  ۰۹۱۰۲۱۴۱۹۹۳

۰۲۱۶۶۳۰۳۰۶۰- ۰۲۱۶۶۳۰۳۰۶۱ -۰۲۱۶۶۳۱۲۰۰۲

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد – بلوار غزالی غربی – خیابان گلریز دوم – قطعه ۱۴۶۰

آدرس دفتر  : تهران – بزرگراه آیت اله سعیدی  – بلوار معلم – پلاک ۲۲

آدرس ایمیل : Info@shabrangco.com

sales@shabrangco.com

shabrang.kia@gmail.com

shabrang.aslani@gmail.com