بایگانی نویسنده:

مصاحبه جناب آقای کیا ، مدیر فروش رنگسازی شبرنگ

مصاحبه جناب  آقای  کیا  ،  مدیر فروش رنگسازی شبرنگ در هفدهمین نمایشگاه بین المللی  رنگ و رزین  تهران  ،  مهر  ۱۳۹۶ توضیحاتی درباره رنگ های ساختمانی  پایه آب  و روغنی

منتخب تصاویر نمایشگاه رنگ و رزین ۹۷

منتخب تصاویر غرفه شبرنگ در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ ورزین تهران  – ۳ الی ۶ بهمن ۱۳۹۷